Audyty i szkolenia

Oferujemy skuteczne narzędzie do weryfikacji poziomu świadczonych przez firmy DDD usług, jakim jest audyt Biologa Terenowego.

W celu sprawdzenia jakości i skuteczności działań zewnętrznych firm zajmujących się ochroną przed szkodnikami, proponujemy inspekcje obiektów produkcyjnych, magazynowych, gastronomicznych oraz wszystkich, gdzie istnieje potrzeba przeprowadzenia dokładnej analizy. Oględziny prowadzone są przez wykwalifikowanego eksperta z dziedziny pest-control, z wieloletnim doświadczeniem w branży. Po przeprowadzeniu inspekcji obiektu klient otrzymuje nie tylko szereg informacji o stanie faktycznym i poziomie zabezpieczenia budynków, ale również pełen pakiet wytycznych umożliwiających szybką i łatwą naprawę niedociągnięć i niezgodności.

Lustracja obiektu zawiera:

– pełną analizę zagrożeń ze strony szkodników, ocenę ryzyka

– ocenę stanu technicznego budynków, szczuroszczelność i owadoszczelność

– określenie aktualnego stopnia zagrożenia ze strony szkodników

– odnalezienie śladów ewentualnej obecności szkodników i określenie ich gatunków

– określenie miejsc sprzyjających ich rozwojowi, siedlisk, kryjówek szkodników oraz miejsc i sposobów ich przedostawania się do budynków

– weryfikację prowadzonych w obiekcie działań z zakresu pest-control ( liczba, rodzaj, sposób rozmieszczenia i instalacji urządzeń monitorujących, poprawność oznakowania urządzeń, rodzaj i sposób stosowania środków biobójczych, wykonywanie działań naprawczych i interwencyjnych, dokumentacja)

– sprawdzenie poprawności przechowywania towarów w pomieszczeniach magazynowych

– sprawdzenie wszystkich aspektów higieny mających potencjalny związek ze szkodnikami (sposób i miejsca przechowywania odpadów i śmieci, poziom higieny w obiekcie i jego otoczeniu, zabezpieczenie odpadów, śmieci, surowców i wyrobów przed dostępem zwierząt)

– ocenę poprawnego przeprowadzania kontroli wewnętrznych przez personel

– ocenę prowadzenia przez personel drobiazgowych kontroli przyjmowanych dostaw surowców i komponentów

– pełną dokumentację fotograficzną na nośniku danych – na życzenie i za zgodą klienta

– pakiet działań naprawczych

 

Oferujemy skuteczne narzędzie do podniesienia świadomości personelu o zagrożeniach wynikających z obecności szkodników, jakim jest szkolenie z zakresu pest-control.

 

Wykonujemy szkolenia z podstawowego zakresu wiadomości o szkodnikach i ich biologii, szkolenia z zakresu profilaktyki i zapobiegania obecności szkodników, rozpoznawania ich obecności i identyfikacji gatunku. Szkolenia adresowane są do pracowników wszystkich szczebli, przynoszą trwałe efekty w postaci zmniejszenia ilości popełnianych zwykle przez pracowników błędów prowadzących w konsekwencji  do obecności zwierząt w obiekcie. W trakcie prezentacji personel dowiaduje się również jak prawidłowo przeprowadzać kontrole wewnętrzne w obiekcie.

Materiały prezentowane są w łatwej i przyswajalnej formie multimedialnej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują stosowne świadectwa.