Usługi

  usługi zwalczania szkodników dla osób indywidualnych
– deratyzacja- zwalczanie gryzoni
– dezynsekcja- zwalczanie owadów
– dezynfekcja- zwalczanie mikroorganizmów, patogenów chorobotwórczych
– dezodoryzacja- eliminowanie przykrych zapachów
– usuwanie gniazd os i szerszeni
– usuwanie kretów
– fumigacja gazowa ziarna składowanego w silosach i magazynach płaskich
– inne

  usługi zwalczania szkodników dla firm
– projektowanie, wdrażanie i prowadzenie systemów monitorowanego zwalczania szkodników ( nadzór nad szkodnikami w obiektach sektora spożywczego wg założeń haccp )
– szkolenia dla personelu zakładów produkcji spożywczej z zakresu profilaktyki pest-control
– inspekcje biologa terenowego – audyty wewnętrzne z zakresu pest-control
– zabiegi fumigacji gazowej obiektów, składowanych towarów i surowców
– instalacja sieci ochronnych i kolców przeciw ptakom
– sprzątanie powierzchni, mycie i czyszczenie elementów naściennych i podsufitowych, zewnętrznych części kanałów wentylacyjnych
– okresowe deratyzacje korytarzy piwnicznych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
– instalacja moskitier przeciw owadom latającym

  metody zwalczania gryzoni
– chemiczne – przynęty pokarmowe rodentycydy w formie pasty, kostki, bloczka woskowego, granulatu, płynów
– karmniki deratyzacyjne z umieszczoną wewnątrz przynętą
– niechemiczne- lepy na gryzonie, chwytacze gryzoni

  metody zwalczania owadów
– chemiczne- zabiegi drobno i grubokropliste, żelowania, zamgławiania, fumigacji gazowej, przynęty pokarmowe
niechemiczne- instalacja lamp owadobójczych, moskitier przeciw owadom latającym, pułapek lepowych, pułapek feromonowych

  prewencja, profilaktyka
– doradztwo w zakresie podwyższania stanu technicznego i szczelności budynków tzw owadoszczelności i szczuroszczelności budynków,
– doradztwo w zakresie poprawy stanu sanitarnego, poziomu higieny w zakładach i ich otoczeniu mającego wpływ na wzrost zagrożenia ze strony szkodników
– instalacja sieci ochronnych i kolców przeciw ptakom, realizacja wielkopowierzchniowych i skomplikowanych projektów