Prewencja, profilaktyka

Prewencja, profilaktyka

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

doradztwo w zakresie podwyższania stanu technicznego i szczelności budynków tzw owadoszczelności i szczuroszczelności budynków,
doradztwo w zakresie poprawy stanu sanitarnego, poziomu higieny w zakładach i ich otoczeniu mającego wpływ na wzrost zagrożenia ze strony szkodników
instalacja sieci ochronnych i kolców przeciw ptakom, realizacja wielkopowierzchniowych i skomplikowanych projektów