DEZYNFEKCJA SMARTnanoCARE

Jesteśmy centralnym dystrybutorem produktów SMART Nanotechnologies.

Oferujemy ultranowoczesne preparaty i pionierskie rozwiązania z zakresu dezynfekcji budynków inwentarskich, przechowalni warzyw i owoców, obiektów produkcyjnych i magazynowych, środków transportu do przewozu zwierząt,  kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji. Proponujemy całkowicie nowy standard w profilaktyce i zwalczaniu zagrożeń mikrobiologicznych! Przełom w likwidacji patogenów chorobotwórczych! Środki oparte na najnowocześniejszej technologii nanokomponentów, stosowane w obecności zwierząt i bezpośrednio na zwierzęta! Używane do odkażania otwartych ran  i owrzodzeń, zapewniające szybkie gojenie i zasklepianie się ran!

Działamy bezpośrednio na bakterie, wirusy i grzyby w ich świecie – nanowymiarze.

 

   Ochrona mikrobiologiczna – SMARTnanoCARE

Technologia SMARTnanoCARE to nowy standard bezpieczeństwa, komfortu i higieny. Stosowane przez nas technologie z wykorzystaniem NANOMIEDZI oraz NANOSREBRA to sposób na skuteczną ochronę przed drobnoustrojami.

Technologia SMARTnanoCARE to sposób na permanentną ochronę przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczą. Aktywność biologiczna oferowanych przez nas układów miedziowych oraz srebrowych pozwala zdecydowanie wydłużyć okres ochrony przed patogenami, wytwarzając wyroby o samoodkażajacych się właściwościachTakie produkty mogą permanentnie chronić użytkownika przed groźnymi mikroorganizmami (bakterie i grzyby). Aktywne nanocząstki wypełniają całą strukturę wyrobu zapewniając bezterminowe działanie. To nowy standard w ochronie przeciwbakteryjnej.

 Nanomiedź: nanoCu

 

Działanie miedzi na drobnoustroje czy też grzyby także jest znane od wieków. Średniowieczni żeglarze stosując miedziane obicia statku ograniczali rozwój glonów i wodorostów na tak zabezpieczanych powierzchniach. Obserwując te zjawiska próbowano zastosować miedź jako tworzywo do naczyń służących do przechowywania żywności. Jednakże, miedź jako metal półszlachetny ulegała szybkiemu utlenieniu zwłaszcza w obecności kwasów, co w konsekwencji zmieniało smak i jakość potraw.

Miedź metaliczna wykazuje bardzo dobre własności antygrzybiczne. Zasadniczym problemem było uzyskanie układów miedzi lub jej związków wykazujących powinowactwo i zdolność migracji przez ścianę komórkową grzyba. Grzyby zbudowane są głównie z chitosanu, który to z uwagi na bardzo podobną budowę do celulozy stanowi trwałą izolację przed wpływem czynników zewnętrznych. Miedź jednowarościową i metaliczna, o odpowiednio małych nano-ziarnach potrafi przeniknąć przez tę barierę. Konsekwencją tego jest zapoczątkowanie cyklu reakcji redukująco-oksydacyjnych we wnętrzu komórki. W wyniku tego, zaburzeniu ulega biosynteza białek grzyba, wzrost jego komórek oraz synteza chitosanu. W końcowym stadium, patogen nie jest w stanie syntezować jakichkolwiek enzymów niezbędnych do życia.

 

Nasza firma partnerska opracowała technologie produkcji kompleksów miedzi i miedzi jednowartościowej. Układy te mają zastosowanie przy produkcji preparatów grzybobójczych, do zabezpieczania powierzchni przed ich rozwojem (zabezpieczenie drewna, tworzyw, tkanin itp.) oraz zabezpieczania kadłubów łodzi przed rozwojem glonów i porostów. Ponadto nanomiedź wykazuje działanie na bakterie gram-dodatnie oraz niektóre typy pierwotniaków i nicieni.

 

Nanocząstki aktywnej biobójczej formy miedzi tzw. tlenku miedzi I (nCu2O ) na nośniku polimerowym. Wyskalowano obszar wielkości 500 nm co oznacza że jedna podziałka wyznacza odległość 500 nm. Widzimy, że wielkość pojedynczych cząstek nanokompozytu Cu2O wynosi ok. 20-50 nm. 

 

Nanosrebro: nanoAg

 

Bakteriobójcze działanie nanosrebra jest znane od kilku tysięcy lat. Ludzie korzystali z naczyń i wyrobów srebrnych gdyż zaobserwowano że przechowywana w nich żywność dłużej zachowuje swoją świeżość. Wiek XIX i XX to rozwój nauk chemicznych i biologicznych. Wtedy też zsyntezowano znane dotychczas sulfonamidy i zaczęto produkować na skalę przemysłową antybiotyki. Koniec wieku XX i początek XXI pokazuje iż patogeny bakteryjne uodporniły się na większość znanych antybiotyków a przypadki odporności na wszystkie z nich są coraz częstsze. Tracimy główny oręż w walce z bakteriami. Pozostaje nam sięgnięcie do korzeni – na powrót wykorzystać srebro, bakterie są skazane na klęskę w kontakcie z tym pierwiastkiem.

Połączyliśmy najnowsze osiągnięcia inżynierii materiałowej – nanotechnologie ze sprawdzonym biobójczym działaniem srebra na bakterie i zarodniki grzybów. Tworzymy preparaty wykorzystujące biobójcze działanie srebra w połączeniu z prostotą ich aplikacji. Nanosrebro charakteryzujesię bardzo wysoką skutecznością działania, trwałością i zabezpieczaniem chronionej powierzchni przed rozwojem patogenów bakterii i grzybów.

 

Zasada działania nanosrebra

 

Uwięzione w materiale nanocząstki srebra zwalczają niebezpieczne mikroorganizmy na kilka sposobów:

 • działają jak katalizator, powodując utlenianie wielu istotnych dla życia bakterii związków chemicznych, a w efekcie ich dezaktywację, bakteria traci zdolność do oddychania, zostaje zniszczony jej materiał genetyczny.
 • stykając się ze ścianą komórkową mikroorganizmu blokują przepływ energii i jego kanały oddechowe.
 • niszczą struktury białek, co powoduje zanik ich aktywności, a więc proces nieodwracalny i śmiertelny.
 • łącząc się ze związkami chemicznymi, tworzącymi łańcuchy DNA niszczy ich wiązania. Nie powstają następne ich pokolenia i nie przekazywane są informacje o zagrożeniach.

 

 

 

Skuteczność nanosrebra

Zdjęcia obrazujące oddziaływanie krążka nasyconego koloidem nanoAg w stężeniu 5ppm na bakterie:  (1) pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas Aeruginosa), (2) bakteria coli (Escherichia Coli), (3) gronkowiec złocisty (Staphylococcus Aureus).

 

Są to typowe szczepy odpowiadające za wiele zakażeń pokarmowych oraz infekcji w organizmie człowieka. Wywołują choroby i dolegliwości, często z wieloletnimi powikłaniami.

Stężenie 5 ppm oznacza, że w roztworze nanokoloidu znajduje się 5 cząstek nano Ag na milion cząstek roztworu.

Oprócz biobójczego oddziaływania na styku samego krążka występuje jeszcze dość duża strefa oddziaływania poprzez migrujące z nanocząstek jony srebra. Są to strefy kilkumilimetrowe a nawet centymetrowe, co dla świata bakterii oznacza ogromną przestrzeń. W praktyce do płynów czyszczących oraz nanokoloidów mających tworzyć barierową powłokę ochronną zabezpieczającą różnego rodzaju powierzchnie Smart Nanotechnologies stosuje stężenia od 5ppm do 50ppm nano   Ag w roztworze, zależnie od ich przeznaczenia i miejsca użytkowania.

 

Zdjęcie nanosrebra syntezowanego na nanokrzemionce nAg/nSiO, wykonane z wykorzystaniem mikroskopu transmisyjnego.Zdjęcie obrazuje strukturę nanoukładu: nanocząstki srebra (kolor czarny) otaczające nanocząstki nośnika krzemionkowego  (kolor szary ). To jeden z przykładowych nanokomponentów stosowanych i produkowanych przez Smart Nanotechnologies. Wyskalowano obszar wielkości 100 nm. Jedna podziałka wyznacza odległość  10 nm. Wielkość nanocząstek krzemionki SiO wynosi ok. 10-15 nm, wielkość pojedynczych nanocząstek srebra widocznych w niektórych obszarach jako czarne kropki zawiera się w przedziale 1-3 nm.

 

Zastosowania

Technologia SNTnanoCARE jest potrzebna wszędzie tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się mikroorganizmów. Destrukcyjne działanie patogenów to nie tylko choroby i zakażenia, ale także wysokie koszty leczenia. Podobnie w wybranych sektorach przemysłu brak skutecznej ochrony przed drobnoustrojami przekłada się wprost proporcjonalnie do kosztów eksploatacyjnych stosowanych technologii.

 

 

SNTnanoCARE to:

 

 • długotrwała skuteczność – odporność metali na czynniki fizyczne (niskie i wysokie temperatury do 900 stopni Celsjusza );
 • utrzymywanie ciągłego permanentnego działania w zastosowanym środowisku bez zjawiska degradacji – zanikania oddziaływania  i negatywnego wpływu na otoczenie;
 • działanie wysoce selektywne – niszczenie organizmów prostych ze względu na swoje unikalne właściwości, brak zagrożenia dla organizmów wyższych;
 • działanie bezpośrednio w nano świecie, naturalnym środowisku zarazków – zwalczanie wirusów, bakterii i grzybów poprzez wnikanie do ich wnętrza i niszczenie ich od środka;
 • skuteczne działanie w przewodzie pokarmowym zwierząt, powodujące zapobieganie i usuwanie biegunek, odetkanie kosmków jelitowych zapchanych przez duże ilości złych bakterii a w efekcie powodujące lepsze wchłanianie pasz i szybsze przyrosty masy zwierząt;
 • skuteczne działanie w układzie oddechowym zwierząt – inhalacje roztworem nanokompleksów srebra powodujące ustąpienie wszystkich objawów układu oddechowego;
 • zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i higieny;
 • unikalne właściwości nanocząstek srebra powodujące gojenie się i zasklepianie trudno gojących się ran, owrzodzeń;
 • poprawa kondycji kończyn zwierząt, eliminowanie stanów zapalnych łap i podeszew poprzez niszczenie bakterii i grzybów powodujących stany zapalne, redukcję biegunek, ogólną poprawę jakości podłoża i warunków sanitarnych otoczenia zwierząt;
 • efektywne i szybkie leczenie( korekcja ) racic i kopyt zwierząt;
 • zmniejszenie śmiertelności zwierząt w stadzie poprzez skuteczną redukcję czynników chorobotwórczych i stresogennych;
 • zmniejszenie a nawet eliminacja antybiotyków w hodowli;
 • ograniczenie a nawet całkowita eliminacja wysoce toksycznych związków chemicznych stosowanych w konwencjonalnych środkach chemicznych, z korzyścią dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa konsumentów;
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego personelu wykonującego zabiegi odkażania;
 • wysoka skuteczność prewencyjna oraz w przypadkach wystąpienia ognisk chorób zakaźnych;
 • usposabiający wpływ na polepszenie dobrostanu zwierząt oraz wsparcie profilaktyki weterynaryjnej;
 • usuwanie  nieprzyjemnych woni;
 • możliwość stosowania wszystkimi dostępnymi metodami z takim samym rezultatem ( oprysk drobno i grubokroplisty, zamgławianie ulv, zamgławianie termiczne, spłukiwanie myjkami ciśnieniowymi, natryskiwanie instalacją wodną);
 • możliwość stosowania w obecności zwierząt;
 • brak konieczności spłukiwania;
 • redukcja kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń, a co za tym idzie wymierne oszczędności;
 • nowa, dodatkowa cecha przy zachowaniu dotychczasowych walorów;
 • wyróżnik dla marki i jej klientów;