DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA – LIMIT PEST CONTROL

Profesjonalizm, skuteczność, rzetelność i uczciwość wyróżniają działania LIMIT Pest Control (do niedawna Zakład Zwalczania Szkodników Paweł Kwiatkowski istniejący na rynku usług DDD od 1997 roku). Wyłącznie personel fachowy, znający najlepsze metody i techniki działania jest gwarancją skuteczności na najwyższym poziomie. Usługi wykonywane są na terenie całego kraju. Partner w usługach pest-control dla firm Mefisto, Rattus, Martox. Członek elitarnego stowarzyszenia pest-control Venturia.

Nasze usługi kierujemy do osób, którym zależy na zachowaniu najwyższej higieny w użytkowanych pomieszczeniach – skuteczna dezynsekcja pozwoli na pozbycie się wszelkich insektów i robactwa, zaś deratyzacja sprawi, że budynek będzie wolny od gryzoni. Naszą specjalnością jest też dezynfekcja pomieszczeń służąca likwidacji mikroorganizmów.