Metody zwalczania owadów

chemiczne- zabiegi drobno i grubokropliste, żelowania, zamgławiania, fumigacji gazowej, przynęty pokarmowe
niechemiczne- instalacja lamp owadobójczych, moskitier przeciw owadom latającym, pułapek lepowych, pułapek feromonowych

.DEZYNSEKCJA – Zwalczanie groźnych dla zdrowia i życia człowieka oraz powodujących straty ekonomiczne owadów. Owady biegające, latające, szkodniki magazynowe ( inaczej zbożowo – mączne ) są wektorem niebezpiecznych dla człowieka drobnoustrojów chorobotwórczych i jaj pasożytów odzwierzęcych. Uszkadzają i zanieczyszczają naszą żywność, uprzykrzają nam życie, produkowane przez nie wydzieliny i odchody stają się uczulającymi nas alergenami. Wiele z insektów pasożytuje na organizmach człowieka, kąsają nas i żywią się naszą krwią. Opanowują obiekty produkcyjne i magazynowe oraz lokale mieszkalne. Owady mają bardzo wysoki potencjał rozrodczy i przeniesione do domu w porażonych produktach, w odzieży lub bagażu, szybko się rozmnażają i rozprzestrzeniają.

Chemiczne metody zwalczania owadów.

– żelowanie- aplikacja niewielkich porcji toksycznej przynęty pokarmowej w postaci żelu, w celu zwalczania karaczanów

– zatrute przynęty – najczęściej w formie granulatu, do zwalczania mrówek i much

– opryski drobno i grubokropliste – metoda nanoszenia na powierzchnię pomieszczeń roztworu roboczego środka biobójczego, przy pomocy opryskiwaczy ręcznych i spalinowych

– zamgławianie termiczne – wytwarzanie oparów toksycznej ciepłej mgły

– zamgławianie ULV – wytwarzanie oparów toksycznej zimnej mgły

– gazowanie – zastosowanie fosforowodoru do eliminacji szkodników magazynowych w ziarnie, nasionach, produktach, obiektach produkcyjnych i magazynowych

Nie chemiczne metody zwalczania owadów.

– lampy owadobójcze – do zwalczania i monitorowania owadów latających

– moskitiery – siatki chroniące przed obecnością owadów latających

– pułapki lepowe na owady biegające – do zwalczania i monitorowania karaczanów, chrząszczy biegaczowatych, pająków, krocionogów

– pułapki feromonowe – pułapki zwalczające szkodniki magazynowe i monitorujące ich obecność

– pułapki na owady latające – pułapki do zwalczania i monitorowania obecności much, muchówek, os

Metody zapobiegawcze.

Uszczelnianie budynków i stałe podnoszenie ich stanu technicznego do właściwego wysokiego poziomu owadoszczelności, jest skutecznym i trwałym sposobem zapobiegania obecności wielu gatunków owadów lub znacznego ograniczania ich ilości wewnątrz obiektów. Część gatunków przedostaje się jednak do budynków z porażonym wcześniej surowcem, produktem, komponentami do produkcji lub podróżuje na gapę w naszej odzieży lub bagażu. Najważniejszymi działaniami zapobiegawczymi w takich przypadkach są wnikliwe kontrole dostarczanych do obiektu surowców i materiałów, właściwe sposoby przechowywania towarów w pomieszczeniach magazynowych, stosowanie metod fizycznych (odpowiednia wilgotność i temperatura hamujące lub ograniczające rozwój szkodników), wysoki poziom higieny.

Skuteczność naszych działań wynika z rozpoznania i indywidualnej oceny każdego przypadku. Po ustaleniu problemu dobierana jest właściwa, najlepsza dedykowana metoda. Działania te poparte są wieloma latami doświadczenia w branży pest – control.

Nie pozostawiamy nic przypadkowi.